Nạp Thẻ + ATM

Lưu ý : Cần chọn đúng mục nạp thẻ và chọn đúng mệnh giá nạp đối với thẻ điện thoại, zing, gate,... Sai mệnh giá sẽ mất thẻ và không được bạc. Còn thẻ Lạc Anh Kiếm không cần chọn mệnh giá!