Thông Tin Drop Vật Phẩm Lạc Anh Kiếm S1 + S2

Thông Tin Drop Toàn Server Lạc Anh Kiếm
 
- ĐÔN HOÀNG: vàng khóa
 
- BOSS Dã Ngoại: cường hóa chí tôn, dược 200, dược 1000, nguyện linh tuyền, CLĐ, CCHTP, Ngọc 5, tụ linh thạch, huyền binh thạch, phiếu knb 500, vải bông bí ngân, nl chân nguyên.
 
- BOSS ĐẶC SẮC:
+ QTVL, Mạc Nam Thanh Nguyên, Huyền Hải, Thủy Nguyệt Động Thiên, Hậu Hoa Viên:
Rớt: cường hóa chí tôn, TBP cấp 4 nl chân nguyên, nguyện linh tuyền, vải bông bí ngân, Ngọc 6, dược 1k, phiếu knb 100, phiếu knb 500, CLĐ, CCHTP, phiếu vàng 500, lưu ly minh châu, thiên địa minh châu, HBC cấp 1
+ Thúc Hà Cổ Trấn (phút thứ 30 giờ chẵn, ví dụ: 00h30p,02h30p,....22h30p)
Rớt: Ngọc 6, CCHTP, TBP cấp 4, CLĐ, Phiếu KNB 1k, dược 1k, nl chân nguyên, vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền, trọng lâu chi mang, trọng lâu chi lệ, LV 1, hàn băng tinh tiết, thượng cổ tàn thư hàn thiệt
+ Kính Hồ - Bá Chủ (21h00p hàng ngày): Ngọc 6, CCHTP, TBP 4, nguyện linh tuyền, vải bông bí ngân, LV 1-2, nl chân nguyên.
+ Kính Hồ VIP (20h00p -20h15p-20h30p hàng ngày): giống drop Thúc Hà Cổ Trấn Ma giới. Ngoài ra còn ra những hòm đồ để ae KS nhau chứa rất nhiều vật phẩm VIP khác.
+THIÊN ĐỊA HỘI (sinh tử khiêu chiến 13h00p-14h00p):Ngọc 6, CCHTP, Thượng Cổ Tàn Thư, Phiếu vàng 2k, Dược 5k, Nguyện linh tuyền, vải bông bí ngân, trọng lâu chi mang, chi lệ,  lưu ly minh châu, thiên địa minh châu, HBC 1-2, TBP 4.
- AT, AB:
+ Quái thường rớt: vải bông, bí ngân, nguyện linh tuyền
+ Boss AT rớt: Ngọc 5, Phiếu vàng 100, nguyện linh tuyền, cường hóa chí tôn, chưởng cự yêu quyết, CCHTP.
+ Boss AB rớt: Ngọc 5, Phiếu vàng 100, nguyện linh tuyền, cường hóa chí tôn, YQ 8x môn phái, NL chân nguyên, CCHTP, chưởng cự yêu quyết.
 
- PHỤ BẢN:
+ Thủy lao: Vàng ko khóa
+ Binh Thánh Kỳ Trận: Phiếu KNB 100-500, vải bông bí ngân, NL chân nguyên, nguyện linh tuyền, CCHTP, chú văn các loại, huyền binh thạch, CLĐ, LV 1.
+ Tứ Tuyệt Trang: vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền, Ngọc 5, Phiếu KNB 100-500-1000, HBC cấp 1-2, NL chân nguyên
+ Thiếu Thất Sơn: vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền, chinh nam tiên phong ấn, dược 200-1000, NL chân nguyên, Lv 1, Hàn băng tinh tiết.
+ YTO boss cuối rớt: Ngọc 6, CCHTP, Dược 1k-5k, hàn băng tinh tiết, Chinh nam tiên phong ấn, Phiếu vàng 2000, Phiếu KNB 3000, HBC Cấp 1-2, vải bông bí ngân, Nguyện Linh Tuyền.
+ PMP sơ và cao: Ngọc 5, vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền, hàn ngọc tinh túy, NL chân nguyên, Tàn khuyết thần tiết cấp 7, Dược 1k, CCHTP.
+ Q Tô Châu 123: 
* Quái thường: vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền
* Boss Q123: vải bông bí ngân, nguyện linh tuyền, tụ linh thạch, chinh nam tiên phong ấn, CCHTP, Dược 1000, Tân Mãng Thần Phù 7
+ Q Lâu Lan:
* Quái thường: huyền hạo ngọc, nguyện linh tuyền.
* Boss Q123: huyền hạo ngọc, CLĐ, Phiếu vàng 100, nl chân nguyên, vải bông bí ngân, chinh nam tiên phong ấn, Tân Mãng Thần Phù 7.
===> Thông tin drop sẽ được thay đổi tùy thuộc vào tính năng hoặc các map boss mở ra.