Sự Kiện đua top tài phú Lạc Anh Kiếm S2

 Sự Kiện Đua Top Tài Phú 
- Sự kiện diễn ra từ khi open tức từ 19h30p Thứ 7 ngày 23/05 tới hết thứ 6 ngày 29/05/2020 (lúc 23h59p59s). Khuyến mãi thẻ đt 50%, zing 60%, ATM+ MoMo+Zalopay 80% trong thời gian này.
Phần quà:
 Top 1: Trùng lâu tuỳ chọn + pet boss tư chất khủng tuỳ chọn+thiên phạt nộ hống+ năng chân đan x60 + 1m2 dược + 100k vàng + 300 CLĐ + cường hoá cấp 99 x2.
 Top 2: Trùng lâu tuỳ chọn + pet boss tư chất khủng tuỳ chọn + tiềm năng chân đan x40 + 1m dược + 80k vàng + 250 CLĐ + cường hoá cấp 99x1.
 Top 3: Trùng lâu tuỳ chọn + tiềm năng chân đan x30 + 800k dược + 60k vàng + 200 CLĐ.
 Top 4-5: Đồ chế VIP GM full 16 dòng 9 sao tuỳ chọn + 800k dược + 50k vàng + 200CLĐ.
 Top 6-10: 500k dược + 50k vàng + 100 CLĐ.