Hướng dẫn sử dụng HTAuto TLBB

Hướng dẫn sử dụng HTAuto: http://lacanhkiem.net/huongdanauto.jpg

Chạy chuyền admin sau đó đăng nhập như bình thường. Đăng ký mới sẽ đc tự động gia hạn

TRang chủ tải Auto: http://hongthoaauto.com/